بهترین روش های سئو گوگل برای وب سایت های خبری


د،ل ویزبرگ و چری پروماوین، م،عان جستجوی گوگل، اخیراً در ویدئویی درباره بهترین شیوه ها برای وب سایت های خبری، بینش های ارزشمندی را به اشتراک گذاشته اند.

گوگل قصد دارد به سازمان های خبری کمک کند تا دید محتوای خود را افزایش دهند و ترافیک بیشتری را افزایش دهند.

این چیزی است که تیم Search Advocate برای به دست آوردن حضور قابل توجهی در سطوح جستجو و اخبار توصیه می کند.

بهترین روش های سئو گوگل برای وب سایت های خبریتصویر از: YouTube.com/GoogleSearchCentral، مه ۲۰۲۳.

جایی که اخبار در گوگل ظاهر می شود

Waisberg و Prommawin ویدیو را با روشن ، نحوه نمایش محتوای خبری در Google آغاز می‌کنند.

آنها دو مکان کلیدی را که در آن محتوای Google News می‌تواند نمایش داده شود، برجسته ،د داستان های برتر و اخبار برگه

چرخ فلک داستان‌های برتر، یک ویژگی جستجو برای نمایش محتوای خبری مرتبط و با کیفیت، از نظر ظاهری بر اساس درخواست، دستگاه و مکان کاربر متفاوت است.

برگه News بر نتایج مرتبط با اخبار متمایز از خود Google News متمرکز است.

آنها سپس به چهار ،صر متداول نتیجه جستجو پرداختند که سازندگان محتوا می توانند بر آنها تأثیر بگذارند.

این شامل:

  • نتایج متنی
  • نتایج غنی
  • نتایج تصویر
  • نتایج ویدیویی

این زوج بر اهمیت درک مخاطبان خود در تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری تلاش‌ها تأکید ،د، و تجزیه و تحلیل داده‌ها برای این فرآیند بسیار مهم است.

نکات سئو برای وب سایت های خبری

در ارائه نکات سئو برای وب سایت های خبری، تیم Search Advocate بر اهمیت تولید محتوای مفید و قابل اعتماد ایجاد شده برای افراد و نه موتورهای جستجو تاکید کرد.

Waisberg و Prommawin در مورد اهمیت عوامل EEAT (تجربه، تخصص، اقتدار و اعتماد) در اولویت بندی محتوا بحث ،د.

پروماوین می گوید (تاکید از من است):

تجربه نشان می دهد که سازنده محتوا تا چه اندازه تجربه دست اول یا زندگی لازم را برای موضوع دارد…

تجربه و تخصص نشان می دهد که سازنده محتوا تا چه اندازه دانش یا مهارت لازم برای موضوع را دارد…

اقتدار نشان می دهد که سازنده محتوا یا وب سایت تا چه حد به ،وان منبعی برای موضوع شناخته می شود…

اعتماد کنید مهمترین عضو EEAT است. حتی اگر سازنده محتوا بسیار با تجربه، متخصص و معتبر باشد، کلاهبرداری مالی همیشه غیرقابل اعتماد خواهد بود.

در مورد بهینه‌سازی‌های فنی، Waisberg و Prommawin توصیه می‌کنند که تاریخ انتشار را با استفاده از داده‌های ساختاریافته برای کمک به Google در درک بهتر زم، که مقاله منتشر شده یا به‌طور اساسی به‌روزرس، شده است، ارائه دهند.

در نهایت، آن‌ها توصیه می‌کنند که یک وب‌سایت پیرامون اخبار جاری و اطمینان از استفاده از تصاویر و ویدیوهای مرتبط ایجاد کنید.

واجد شرایط بودن برای Google News

ناشران باید معیارهای واجد شرایط بودن Google News را داشته باشند تا در داستان‌های برتر یا برگه اخبار ظاهر شوند.

این معیارها شامل سطوح بالای EEAT، سابقه ثابت تولید محتوای مرتبط با اخبار و پایبندی به خط‌مشی‌های Google News است.

شفافیت برای این خط‌مشی‌ها بسیار مهم است، به این م،ی که باید اطلاعات روشنی درباره نویسندگان، انتشارات و ناشر ارائه شود.

پیوندهای ،وجی، Paywalls، و بیشتر

Waisberg و Prommawin بر ،وم حفظ تبلیغات و سایر مطالب تبلیغاتی از فراتر رفتن از محتوای خبری و متمایز ، مکان‌های پولی تاکید می‌کنند.

اگر پیوندهای محتوای هر،مه، پولی یا تولید شده توسط کاربر در سایتی بدون بر،ب گذاری باقی بماند، می تواند خط مشی های هر،مه Google را نقض کند.

برای اینکه محتوا قابل جستجو باشد، بسیار مهم است که گوگل بتواند محتوا را در پشت دیوارهای پرداخت ب،د و فهرست کند.

پیاده‌سازی متر، دیوار پرداخت یا دیوار ورود با استفاده از داده‌های ساختاری من، می‌تواند به Google کمک کند تا محتوای paywalled را از پنهان‌سازی متمایز کند.

Waisberg و Prommawin با تشویق ناشران به بازدید از آن به پایان رسید Google News Initiative وب سایت برای ،ب اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی موفقیت در جستجو.


منبع: یوتیوب
منبع: https://www.searchenginejournal.com/googles-،st-practices-for-news-websites/486899/