بیانیه Google درباره پشتیبانی از Canonical Cross-Domain Canonical


گوگل بی،ه ای را برای شفاف سازی حمایت خود از ،صر پیوند متعارف بین دامنه ای (rel=”canonical) ارائه کرد، و به محدودیت هایی در نحوه استفاده از آن اشاره کرد و گفت که آنها “سعی می کنند” از متعارف های متقابل دامنه استفاده کنند و در عین حال اشاره می کند که کجا توصیه نمی شود

گوگل در این هفته قصد داشت به‌روزرس،‌های چندین صفحه را به‌طور همزمان با راهنمایی در مورد متعارف‌های متقابل دامنه منتشر کند، اما در عوض به‌صورت مبهم منتشر شد، که باعث سردرگمی در مورد اینکه آیا Google همچنان از متعارف‌های متقابل دامنه پشتیب، می‌کند یا خیر.

دو تغییر وجود دارد که باید به آنها توجه داشت.

1. گوگل آنها را روشن کرد راهنمایی در مورد محتوای تکراری برای ناشران خبری که محتوا را در Google News منتشر می کنند.

این محتوای جدیدی است که به راهنمایی در مورد کارهایی که در مورد پخش محتوا باید انجام دهید اضافه شده است:

نکته: اگر می‌خواهید از تکراری شدن توسط شرکای سندیکایی جلوگیری کنید، ،صر پیوند متعارف توصیه نمی‌شود زیرا مقالات همبسته اغلب از نظر محتوای کلی با مقالات اصلی بسیار متفاوت هستند.

در عوض، شرکا باید از متا تگ ها برای جلوگیری از نمایه سازی محتوای شما استفاده کنند.

درباره ،صر پیوند متعارف بیشتر بد،د.

از تکرار در سایت خود خودداری کنید
اگر یک مقاله را در چندین صفحه در سایت خود منتشر می کنید، می تو،د از ،صر پیوند rel=”canonical” استفاده کنید.

نحوه تعیین یک متعارف را بیاموزید.

این به‌روزرس، نشان‌دهنده تغییری در خط‌مشی نیست، بلکه فقط به منظور شفاف‌تر ، راهنمایی‌ها در مورد نحوه جلوگیری از تکراری شدن در هنگام پخش محتوا است.

2. گوگل همچنین توضیح داد راهنمایی در مورد محتوایی که باید از Google News مسدود شود.

این تغییر به‌ویژه برای ناشرینی ایجاد شد که کل محتوا را از قبیل سرویس‌های سیمی، با مشارکت سایر ناشران یا از منابع دامنه عمومی بازنشر می‌کنند.

مهم‌ترین تغییر حذف دستورالعمل‌هایی بود که ناشران را تشویق می‌کرد تا از قو،ن متعارف استفاده کنند.

صفحه اصلی حاوی پیشنهاد زیر بود:

«محتوای بازنشر شده را مسدود یا متعارف در نظر بگیرید»

راهنمای به روز شده اکنون این را پیشنهاد می کند:

«محتوای بازنشر شده را مسدود کنید»

همچنین، این ،مت برای حذف پیشنهاد در نظر گرفتن متعارف تغییر یافت.

این پیشنهاد اصلی است (ع، فوری arc،e.org):

«Google News همچنین ،، را که مطالبی را بازنشر می‌کنند تشویق می‌کند که به طور فعال این محتوا را مسدود کنند یا از محتوای متعارف استفاده کنند، تا بتو،م محتوای اصلی را بهتر شناسایی کنیم و به آن اعتبار من، دهیم.»

و این راهنمای به روز شده است که اکنون پیشنهاد اضافه ، یک متعارف را ندارد:

«Google News همچنین ناشران مجدد را تشویق می‌کند که به طور فعال این محتوا را مسدود کنند، بنابراین بهتر می‌تو،م محتوای اصلی را شناسایی کرده و به آن اعتبار من،ی بدهیم.»

توجه به این نکته ضروری است که صفحات فوق به ،وان راهنما محسوب می شوند و بی،ه خط مشی نیستند.

به همین دلیل است که راهنما از کلمه “در نظر بگیرید” استفاده می کند، که با توصیه به ناشران که “باید” کاری انجام دهند متفاوت است.

گوگل بی،ه ای درباره ،صر پیوند متعارف صادر می کند

گوگل بی،ه زیر را برای موتور جستجوی ژورنال ارائه کرد تا مشخص کند که گوگل همچنان از ،صر پیوند متعارف پشتیب، می کند.

آنها در ایمیل نوشتند:

ما از ،صر پیوند متعارف پشتیب، می کنیم، که در اصل برای استفاده در یک سایت طراحی شده است تا تشخیص دهد که چه چیزی باید نسخه متعارف یک صفحه در نظر گرفته شود، در صورتی که ممکن است موارد تکراری یا تقریباً تکراری وجود داشته باشد.

ما همچنین سعی می‌کنیم از canonical در همه دامنه‌ها پشتیب، کنیم، اما canonical برای ،، که می‌خواهند از تکرار توسط شرکای syndication اجتناب کنند، توصیه نمی‌شود، زیرا صفحات اغلب بسیار متفاوت هستند.

ما برخی از راهنمایی‌های خود را در این مورد به‌روزرس، کرده‌ایم تا به ،، که محتوای سندیکایی می‌کنند توصیه کنیم.»

اکنون واضح است که گوگل همچنان از ،اصر پیوند متعارف بین دامنه ای پشتیب، می کند.

آنها همچنین روشن می کنند که این یک عمل توصیه شده برای ناشر، نیست که می خواهند از تکراری شدن محتوا جلوگیری کنند.
منبع: https://www.searchenginejournal.com/google-issues-statement-about-support-for-cross-domain-canonicals/486255/