گزارش نمایه سازی ویدیوی کنسول جستجوی Google Updates


گزارش نمایه سازی ویدیوی کنسول جستجوی گوگل به روز شده اکنون شامل نمایش ویدیوهای روزانه و ویژگی فیلتر نقشه سایت است.

  • گوگل گزارش نمایه سازی ویدیوی کنسول جستجو را به روز کرده است تا بینش جامع تری از عملکرد ویدیو در نتایج جستجو ارائه دهد.
  • گزارش به روز شده شامل برداشت های ویدیویی روزانه است که بر اساس صفحه گروه بندی می شوند و یک ویژگی فیلتر نقشه سایت جدید برای تمرکز بر مهمترین صفحات ویدیویی.
  • این به‌روزرس،‌ها بخشی از تلاش‌های مداوم Google برای کمک به صاحبان وب‌سایت و سازندگان محتوا هستند تا ویدیوهای خود را در نتایج جستجو درک کنند و دید آن‌ها را بهبود بخشند.
منبع: https://www.searchenginejournal.com/google-updates-search-console-video-indexing-report/478246/