گوگل آنچه را که باعث ایجاد ریز عکسها در SERP ها می شود کاهش می دهد


Google اسنادی را به صفحات جستجوی مرکزی خود اضافه کرد که راهنمایی هایی را در مورد تغییر نحوه نمایش ویدیوها در نتایج جستجو ارائه می دهد. این تغییر ویدیوهای نمایش داده شده در نتایج جستجو را برای موارد خاص کاهش می دهد.

این تغییر بر تصاویر کوچک ویدیویی که در صفحات نتایج موتور جستجو (SERP) نشان داده می شوند، تأثیر می گذارد.

اعلامیه گوگل دلیل به روز رس، را توضیح داد:

«امروز، ما در حال ایجاد تغییری هستیم تا تصاویر کوچک ویدیو فقط زم، در کنار نتایج جستجوی Google ظاهر شوند که ویدیو محتوای اصلی یک صفحه باشد.

این کار باعث می شود تا کاربران درک کنند که هنگام بازدید از یک صفحه چه انتظاراتی دارند.”

قبلاً دو موقعیت وجود داشت که باعث می شد وقتی ویدیو در یک صفحه وب ظاهر می شد، ویدیوها در SERP ها نمایش داده شوند.

اولین موقعیت زم، است که یک ویدیو بخشی از محتوای اصلی صفحه است.

وقتی ویدیو محتوای اصلی صفحه باشد، گوگل همچنان یک تصویر کوچک ویدیویی را در SERP ها نشان می دهد.

حالت دوم زم، است که ویدیویی که در یک صفحه وب ظاهر می شود، بخشی از محتوای اصلی صفحه نیست. این شرایط خاص دیگر یک تصویر کوچک ویدیویی را در SERP ایجاد نمی کند.

راهنمای جدید گوگل اشاره می‌کند که آزمایش‌های آن‌ها نشان داده است که کمترین تأثیر را بر ناشران از نظر «تعامل کلی» داشته است.

این به‌روزرس، باعث ایجاد تغییراتی در گزارش‌های عملکرد ویدیویی نشان‌داده‌شده در Google Search Console می‌شود.

طبق اسناد جستجوی مرکزی:

«این تغییر بر معیارهای گزارش شده ظاهر جستجو برای ویدیوها در گزارش عملکرد در کنسول جستجو تأثیر می‌گذارد.

در گزارش نمایه سازی ویدیو و گزارش پیشرفت های ویدیویی حاشیه نویسی وجود خواهد داشت.

همراه با این راهنمایی در مورد تغییر در ویدیوهایی که نشان داده می‌شوند، Google توصیه کرد که ناشران آن‌ها را بررسی کنند بهترین شیوه های سئو ویدیو صفحه

اطلاعیه گوگل را بخو،د:

ساده ، ارائه ویدیو در نتایج جستجوی گوگل
منبع: https://www.searchenginejournal.com/google-reduces-video-thumbnails-in-serps/484589/