گوگل در مورد اصلی ترین چیزی که باید درباره تغییر مسیرهای IP جغرافیایی بدانید


وکیل جستجوی گوگل، جان مو،، مهمترین چیزی را که باید در مورد موضوع پیچیده پیاده سازی تغییر مسیرهای IP جغرافیایی بد،د، توضیح می دهد.

این موضوع در آ،ین ،مت از مجموعه ویدیویی Ask Googlebot در YouTube پرداخته شده است که به سؤال زیر پاسخ می دهد:

آیا می‌تو،م تغییر مسیر جغرافیایی مبتنی بر حالت را بر اساس آدرس IP کاربر انجام دهیم؟

در اینجا پاسخ مو، است.

Google’s John Mueller On Geo IP Redirects

مو، در مقدمه پاسخ خود بیان می کند که این موضوع پیچیده ای است که احتمالاً به کمک بیشتری نیاز دارد تا بتواند در یک ویدیو ارائه دهد.

این موضوع بسیار پیچیده ای است و بسته به نحوه اجرای آن می تواند باعث سردرد شود. بنابراین توصیه می‌کنم از متخصصان کمک بگیرید یا برای مشاوره به انجمن راهنمایی مرکز جستجو مراجعه کنید. این ویدیو را به ،وان نقطه شروع در نظر بگیرید.»

گفتنی است، مو، در ادامه پاسخ خود می گوید مهمترین چیزی که باید بد،د این است که Googlebot صفحات وب را از یک مکان واحد می ،ند و فهرست می کند.

چرا این مهم است؟

درک ،یدن Googlebot از یک مکان بسیار مهم است زیرا به این م،ی است که فقط یک نسخه از محتوای مبتنی بر مکان یک وب سایت ایند، می شود.

متأسفانه، همیشه نمی توان مک، را که Googlebot از آن سایت شما را می ،د، پیش بینی کرد.

اگر محتوایی در وب سایت شما وجود دارد که کاملاً می خواهید Google برای اه، رتبه بندی آن را ببیند، مطمئن شوید که به همه ،، که از سایت شما بازدید می کنند نشان داده می شود.

برای این منظور، کاربران در مکان های خاص را از دسترسی به صفحات ارزشمند در سایت خود مسدود نکنید، در غیر این صورت ممکن است گوگل آنها را ایند، نکند.

مو، ادامه می دهد:

مهم‌ترین جنبه در اینجا این است که Googlebot معمولاً یک وب‌سایت را فقط از یک مکان مشخص می‌کند و فهرست می‌کند. اگر محتوای متفاوتی را براساس مکان نشان می‌دهید، تنها یک نسخه برای جستجو نمایه می‌شود. به همین دلیل، اگر چیزی در وب‌سایت خود مهم می‌د،د، مطمئن شوید که در محتوای پیش‌فرض است که به همه کاربران نشان داده می‌شود. و در نهایت، اگر صفحه‌ای وجود دارد که می‌خواهید در جستجو قابل یافتن باشد، مطمئن شوید که دسترسی کاربران در مکان‌های دیگر را از دسترسی به آن صفحه مسدود نمی‌کنید.»

ویدیوی کامل گوگل را در زیر ببینید:


تصویر ویژه: اسکرین شات از YouTube.com/GoogleSearchCentral، اکتبر ۲۰۲۲.
منبع: https://www.searchenginejournal.com/google-on-the-main-thing-to-know-about-geo-ip-redirects/468147/