گوگل راهنمای بصری عناصر جستجو را راه اندازی می کند


راهنمای جدید گوگل برای ویژگی های جستجو، ،اصر مختلف را در صفحه نتایج جستجو تجسم و تعریف می کند.

هنگامی که در زمینه سئو به کمک نیاز دارید، در صورتی که سوال شما حاوی اصطلاحات صحیح نباشد، دریافت پاسخ صحیح می تواند چالش برانگیز باشد.

به ،وان مثال، بپرسید: “چگونه می توانم تصویری را که در ،مت های جستجو ظاهر می شود سفارشی کنم؟”

این سوال می تواند به سه چیز مختلف اشاره داشته باشد: یک تصویر نتیجه متن، یک تصویر کوچک یا یک فاوی،.

شخصی که سؤال می کند ممکن است هنگام استفاده از چنین اصطلاحات مبهم کمکی را که می خواهد پیدا نکند.

راهنمای جدید Google تشخیص دقیق ،صر جستجویی را که برای آن به کمک نیاز دارید آسان می کند تا بتو،د پاسخ های مرتبط تری دریافت کنید.

بیایید نگاهی به آنچه در راهنما وجود دارد بیاندازیم.

آناتومی یک SERP گوگل

گا،ی ،اصر بصری جدید گوگل رایج ترین ویژگی ها را در صفحه نتایج جستجو برجسته می کند.

گوگل راهنمای بصری ،اصر جستجو را راه اندازی می کندتصویر از: ظاهر/گا،ی ،اصر بصری، دسامبر 2022.

Google SERP به بخش های اصلی زیر ت،یم می شود:

  • انتساب: شامل شناسه هایی مانند نام سایت، URL و فاوی، است.
  • نتایج متنی: معمولاً به ،وان “10 پیوند آبی” نامیده می شود.
  • نتایج غنی: اینها نتایج متنی با خطوط اطلاعات اضافی، مانند ستاره های مرور و مراحل دستور پخت هستند.
  • نتایج ویدئو و تصویر: ع،‌ها و ویدیوهای است،اج‌شده از صفحات وب فهرست‌شده در نتایج جستجو.
  • ویژگی های اکتشاف: معمولاً به ،وان “مردم همچنین می پرسند” نامیده می شود.

در راهنمای گوگل، هر یک از ،اصر بالا تصویر خاص خود را دارد که نشان می دهد چگونه ممکن است در نتایج جستجو به نظر برسد.

علاوه بر این، راهنما ویژگی های مختلف موجود در هر یک از ،اصر جستجوی اصلی را به تصویر می کشد.

تصویر زیر ویژگی‌های جستجوی دقیقی را نشان می‌دهد که گوگل در صورت استفاده از کلمه «به آن اشاره می‌کند.نسبت دادن“:

گوگل راهنمای بصری ،اصر جستجو را راه اندازی می کندتصویر از: ظاهر/گا،ی ،اصر بصری، دسامبر 2022.

گا،ی ،اصر بصری Google اطلاعاتی درباره 22 ویژگی جستجو در مجموع ارائه می دهد و ممکن است در آینده موارد بیشتری را نیز شامل شود.

در یک پست وبلاگ، گوگل می گوید که به راحتی می تواند ،اصر بیشتری را به راهنما اضافه کند و ممکن است این کار را زم، انجام دهد که سایر ویژگی های جستجو محبوب شوند:

“تنظیمات جدید ما اضافه ، ،اصر بصری جدید به گا،ی را بدون تلاش زیاد برای ما آسان تر می کند. این در واقع طرح ما است: با محبوب شدن یک ،صر بصری در صفحات نتایج جستجو، ممکن است آن را به گا،ی اضافه کنیم. با این حال، هدف ما فقط افزودن آن دسته از ،اصری است که برای صاحبان سایت و سئوکارها اهمیت دارند.”


منبع: گوگل

تصویر ویژه: اسکرین شات از developers.google.com/search/docs/ look/visual-elements-gallery، دسامبر 2022.
منبع: https://www.searchenginejournal.com/google-launches-visual-guide-to-search-elements/474082/